II Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

II Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Dwie sesje plenarne, prawie setka polskich i zagranicznych prelegentów w kilkunastu sesjach tematycznych poświęconych branżom i najważniejszym zagadnieniom związanym z morzem, jago eksploracją i eksploatacją były przedmiotem Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który miał miejsce w Szczecinie w dniach 12-14 czerwca 2014 r. Uczestniczyło w nim ponad 1000 przedstawicieli nauki, biznesu i administracji.

Podczas imprezy odbyło się ponad 60 spotkań, debat i warsztatów. Uderzeniem w dzwon okrętowy rozpoczął ją kpt. ż.w. Mirosław Folta, szef Rady Pracowniczej PŻM.

Wykład inauguracyjny w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wygłosiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Mówiła, że 25 lat wolności to również ogromne zmiany w gospodarce morskiej. Podkreślała znaczenie inwestycji, innowacji i integracji.

Drugiego dnia Kongresu, Jan Krzysztof Bielecki, były premier i obecny przewodniczący rady gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, mówił o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Jak stwierdził – „Polska może stać się największym importerem energii elektrycznej w tej części Europy”.

Przemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej (edukacyjne, organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, transferu wiedzy i wartości dodanej w gospodarce światowej. Tak zwana niebieska gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości dodanej. Prognozuje się, że do 2020 r. ilość zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej gospodarki” do 600 mld euro, stwierdza się w inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że przemysły morskie będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w dobie ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza Śródziemnego. Według Komisji Europejskiej (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje największą wartość dodaną brutto spośród europejskich przemysłów morskich.

Niebieska gospodarka

We wspomnianym dokumencie do perspektywicznych obszarów działalności zaliczono: wykorzystanie energii mórz i oceanów (prognozuje się, że moc zainstalowana elektrowni zostanie podwojona), morskie górnictwo surowców mineralnych (jego wartość w najbliższych 10 latach powinna wzrosnąć do 5 mld euro, a do 2030 r. do 10 mld euro). Priorytetowym obszarem w UE ma być akwakultura i biotechnologia, które mają być źródłem dla masowej produkcji żywności, kosmetyków, farmaceutyków, chemikaliów oraz biopaliw.

Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które z nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju. Rozwój branż morskich wywołuje popyt na innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Innowacje w gospodarce morskiej, naukach zajmujących się eksploracją morza i pracujących na rzecz przemysłów morskich powodują zacieśnianie więzi z gospodarką światową i zwiększają udział kraju w korzystaniu z globalnego podziału pracy.

„W 2014 r. będzie nas 8 miliardów, a w ciągu najbliższych 10-15 lat kolejny miliard” – mówiła Maria Damanaki, komisarz UE ds. morskich i rybołówstwa w czasie sesji plenarnej Maritime Day 2014. Innowacje i nowe technologie oraz wykształcona kadra pozwolą na zrównoważone wykorzystanie zasobów morza. „Chodzi o to by nie popełnić takiego błędu jak na lądzie i ni niszczyć środowiska poprzez nieprzemyślaną eksploatację” – dodała komisarz.

Morze to dobro narodowe

W trakcie podsumowania Kongresu przedstawiciel Polskiego Klastra Morskiego zwrócił uwagę, że „Morze to dobro narodowe”, które musi być wspierane przez politykę morską państwa, która powinna mieć charakter narodowy, a nie branżowy lub regionalny. Polska powinna wykorzystywać swoje morskie położenia do szerszej integracji z gospodarką europejską i światową w sferze biznesu i nauki.

Wnioski i postulaty wypracowane podczas 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego zostaną przedstawione w Sejmie 24 lipca 2014 r.

Z ramienia MIR-PIB w Kongresie uczestniczyli: dr hab. inż. I. Psuty prof. nadzw., dr Zbigniew Karnicki, dr inż. Wojciech Pelczarski, prof. Jan Horbowy.

Dr hab. inż. Iwona Psuty, prof. nadzw miała prezentację na temat: „Połowy paszowe. Fakty i mity”,  dr Zbigniew Karnicki przedstawił stanowisko UE i Komitetu Doradczego BSRAC: „Polityka UE w odniesieniu do połowów paszowych”,  dr Wojciech Pelczarski moderował panel „Międzynarodowe problemy rybaków bałtyckich, dr Zbigniew Karnicki moderował panel „Wyzwania dla przetwórstwa rybnego”.

no images were found

Skip to content