Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla pracowników Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR-PIB

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla pracowników Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR-PIB

11 czerwca 2014 r. podczas Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pracownicy Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR-PIB, realizujący wraz z zespołem naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy projekt „Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych”, finansowany przez kujawsko-pomorski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, otrzymali wyróżnienie w kategorii Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny.

Zespół w składzie: mgr inż. Kazimierz Kołodziej (kierownik zespołu), prof. Andrzej Dowgiałło, mgr inż. Dorota Janiszewska, mgr inż. Kamila Kozieł i mgr inż. Jolanta Hillar-Walczak nagrodzony został za „…innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych. Praca naukowo – badawcza przygotowana przez zespół naukowców dotyczy rozpoznania surowca, sposobów jego pozyskiwania i przetwórstwa, opracowania oryginalnej technologii oraz zestawu maszyn i urządzeń dla stanowisk badawczych i linii modelowych. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności ekonomicznej wykorzystania odpadów rybnych na cele spożywcze, paszowe i parafarmaceutyki”. (fragment uzasadnienia Kapituły XIV edycji Nagród Marszałka).

Dyplomy są imienne. Otrzymał je każdy członek zespołu. Prezentujemy dyplom Kierownika Zespołu mgr inż. Kazimierza Kołodzieja i Kierownika Zakładu prof. Andrzeja Dowgiałło.

no images were found

Skip to content