Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowywania wniosków grantowych, skutecznego aplikowania o środki na badania i możliwości finansowania badań w Programie Ramowym UE Horyzont 2020

Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowywania wniosków grantowych, skutecznego aplikowania o środki na badania i możliwości finansowania badań w Programie Ramowym UE Horyzont 2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przygotowywania wniosków grantowych, skutecznego aplikowania o środki na badania, jak również możliwości finansowania badań w Programie Ramowym UE Horyzont 2020, które odbędzie się w najbliższy wtorek 10 czerwca w siedzibie naszego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Sali im. Prof. Kazimierza Demela w godzinach 9:00-14:00.

Pierwszą część spotkania poprowadzi Katarzyna Nadolna z Zakładu Zasobów Rybackich MIR-PIB, natomiast drugą część kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, pani Renata Downar-Zapolska.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy program spotkania:

Data

10 czerwca (wtorek)

Miejsce

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Sala im. Prof. Kazimierza Demela

W godzinach

9:00 – 14:00

AGENDA

Część I

09:00

Powitanie uczestników

09:00 – 09:45


  1. Pisanie wniosków grantowych – jak skutecznie aplikować o środki na badania (prezentacja – sprawozdanie z seminarium)
  • kluczowe aspekty przygotowania dobrego wniosku
  • planowanie procesu pisania
  • kosztorys i budżet projektu
  • przykłady błędów na etapie planowania, które utrudniają realizację i rozliczanie projektu
  • zarządzanie zespołem projektowym podczas tworzenia wniosku – przykłady narzędzi online


Mgr Katarzyna Nadolna, Zakład Zasobów Rybackich, MIR-PIB

9:45 – 10:00


  1. Skuteczne aplikowanie o środki na badania z punktu widzenia recenzenta


Prof. Ryszard Kornijów, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, MIR-PIB

Część II

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Regionalny Punkt Kontaktowy

Programów Ramowych UE

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

email: proeuro@pg.gda.pl

www.rpkgdansk.pl

10:00 – 12:00; 12:00 – 14:00

Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym UE
Horyzont 2020

10:00 – 11:00


1. Prezentacja Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE regionu Północ działającego przy Politechnice Gdańskiej


2. Program Ramowy UE HORYZONT 2020

– Założenia oraz struktura Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

– Źródła informacji o programie HORYZONT 2020, przydatne linki

– Formalne zasady uczestnictwa

– Zagadnienia finansowe, budżet projektu


Renata Downar-Zapolska, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

11:00 – 11:45


3. Procedura składania wniosków projektowych poprzez Participant Portal


4. Upowszechnianie doskonałości w Europie – Spreading excellence and widening participation


Magdalena Urbanowicz, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

11:45 – 12:00


5. Europejski portal dla naukowców EURAXESS


Renata Downar-Zapolska, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

12:00 – 14:00

Dyskusja, konsultacje indywidualne

*Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skip to content