W dniach 12-14 czerwca 2014 r. odbędzie się II Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

W dniach 12-14 czerwca 2014 r. odbędzie się II Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Do Szczecina przyjedzie wiele uznanych osobistości środowiska morskiego, przedstawicieli świata biznesu, polityki i mediów z kraju i z zagranicy. O tym ważnym dla branży morskiej wydarzeniu, w połączeniu z obchodami Europejskiego Dnia Morza, 29 maja w Sejmie RP będą mówili jego Organizatorzy – Północna Izba Gospodarcza i Polska Żegluga Morska. Przez trzy dni prawie 1000 osób będzie dyskutowało o kondycji i przyszłości gospodarki morskiej.

W pierwszym dniu wykład inauguracyjny wygłosi Pani Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, na temat założeń Zintegrowanej Polityki Morskiej RP, następnie odbędzie się Debata plenarna z udziałem Wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju prof. Doroty Pyć, oraz ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę morską pt. „25-lat polskiej gospodarki morskiej. Podczas dyskusji nastąpi nawiązanie do wniosków i postulatów z 1. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, które zostały przedstawione w Sejmie RP w lipcu ubiegłego roku.

W drugim dniu Kongresu, 13 czerwca, Wykład plenarny „Zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Europy” wygłosi Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; tuż po nim odbędzie się z kolei Debata byłych Premierów Rzeczypospolitej Polskiej, zatytułowana „25 lat Wolnej Polski”. Swój udział w Kongresie zapowiedział również Stanisław Gawłowski, Wiceminister Ministerstwa Środowiska, który przedstawi politykę ekologiczną Państwa w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Po wykładach plenarnych uczestnicy Kongresu udadzą się na prelekcje połączone z dyskusją w czterech blokach tematycznych:

 1. Polska gospodarka morska – wyzwania i szanse rozwoju;
 2. Gospodarka morska – badania nauka i rozwój,
 3. Wykorzystanie zasobów morza;
 4. Ekologia i bezpieczeństwo na morzu.

Szczególnie ważny jest dla nas Blok 3, z uwagi na wykłady, które wygłoszą przedstawiciele MIR-PIB:

12.06.2014 Panel I „Międzynarodowe problemy rybaków bałtyckich”

 1. Problemy rybaków bałtyckich z perspektywy BALTFISH” – Normunds Riekstins BALTFISH, Łotwa;
 2. „Polityka UE w odniesieniu do połowów paszowych” – stanowisko UE i Komitetu Doradczego BSRAC dr Z. Karnicki MIR-PIB;
 3. A) „Połowy paszowe a kondycja ryb w Bałtyku” – Europoseł M. Gróbarczyk/Prof. W. Wawrzyniak ZUT;
 4. B) „Połowy paszowe. Fakty i mity” – dr hab. inż. I. Psuty, prof. MIR-PIB;
 5. Bałtyk-morzem tematów na brzeg podrzuconych” – W. Parus, Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego Słupsku

13.06.2014 Panel II “Wyzwania dla przetwórstwa rybnego”

 1. Neandertalczycy nie jedli ryb i .. wyginęli” – dr hab. B. Więcaszek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 2. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania przetwórstwa rybnego” – T. Nawrocki, Dyr. Dep. Rybołówstwa Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 3. Problem fałszowania żywności pochodzenia wodnego – problem Polski czy międzynarodowy?” – dr Kołodziejczyk, dr Bienkiewicz, dr Tokarczyk, Dep. Rybołówstwa MriRW oraz ZUT;
 4. Certyfikacja produktów pochodzenia wodnego na rynku polskim i europejskim” – Marnie Bammert, Deputy Director, Europe /Anna Dębicka z MSC PL Warszawa

Panel III Polarny

 1. Arktyka i Antarktyda w polskich badaniach i … prawach” – Prof. M. Węsławski PAN;
 2. Jakie są prawdziwe koszty wydobycia surowców mineralnych w Arktyce?” – M. Figura, Greenpeace

Panel IV Akwakultura – alternatywne źródło białka pochodzenia wodnego

 1. Przyszłość akwakultury europejskiej. Europejska Platforma Technologii i Innowacji w Akwakulturze” – Vicepresident Bernhard Feneis, Federation of European Aquaculture Production Industry (FEAP);
 2. Polityka wsparcia rozwoju akwakultury w Polsce” – J. Wrona, Z-ca Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW;
 3. Dlaczego warto wspierać akwakulturę?” – J. Juchniewicz, Prezes Stow. Producentów Ryb Łososiowatych

Dyskusja na temat innowacji w polskiej akwakulturze

Więcej informacji i możliwość zarejestrowania się na stronie www.kongres.morski

Skip to content