Karpacz – czwarta edycja konferencji „Przyszłość Akwakultury”

Karpacz – czwarta edycja konferencji „Przyszłość Akwakultury”

W dniach 10-12 maja 2023 r. w Karpaczu odbyła się czwarta edycja konferencji „Przyszłość Akwakultury”, organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego i Towarzystwo Promocji Ryb. W konferencji uczestniczyło 150 osób, w tym naukowcy, przedstawiciele administracji,  reprezentanci gospodarstw rybackich z Polski, Węgier i Litwy. Program merytoryczny konferencji, wysoko oceniony przez uczestników, objął 20 prezentacji ichtiologicznych, technologicznych i ekonomicznych, z czego 4 wystąpienia zostały przygotowane przez pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB, przedstawiła badania składu chemicznego mięsa suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) pochodzącego z polskiej hodowli (RAS) wykonane w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB, w roku 2021 r. Badania te pokazały, że mięso suma afrykańskiego charakteryzuje się wysokimi walorami pod względem obecności składników mających pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Jedna porcja (110 g) mięsa suma afrykańskiego pozwala na pokrycie dziennego zapotrzebowania (250 mg) na kwasy tłuszczowe EPA i DHA w diecie zdrowego człowieka. Ponadto wykazano, że 250 g mięsa suma afrykańskiego pokrywa odpowiednio pomiędzy 40-55% dziennego zapotrzebowania na białko.

Na zdjęciu dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB podczas prelekcji

Dr inż. Olga Szulecka (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) przedstawiła wyniki jakościowych badań konsumenckich (zogniskowanych wywiadów grupowych) dotyczący percepcji mniejszych ryb karpiowatych oraz potencjału do wprowadzenia na rynek produktów wygodnych bazujących na mięsie tych ryb. Konsumenci mają stosunkowo niewielką wiedzę o mniejszych rybach karpiowatych (określanych często jako ryby małocenne), nie znają ich właściwości żywieniowych, nie wiedzą też jaka jest metoda ich produkcji (często kojarząc te ryby z hodowlanymi a jest to dla wielu osób skojarzenie negatywne).

Dr inż. Olga Szulecka (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) przedstawia wyniki jakościowych badań konsumenckich

Mimo to konsumenci deklarują chęć spróbowania produktów z ryb małocennych, pod warunkiem jednak, że byłyby to produkty bez ości, z lokalnych połowów i z gwarancją pochodzenia od lokalnych dostawców. Przeprowadzone badania jakościowe pokazały, jak ważną rolę w promocji mniejszych ryb karpiowatych odgrywa edukacja konsumentów. Tomasz Kulikowski (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) w prelekcji wprowadzającej scharakteryzował globalną i europejską akwakulturę. Następnie omówił również szereg barier stojących przed sektorem akwakultury w Polsce i Europie, w tym ograniczenia natury środowiskowej, regulacyjnej i ekonomiczno-rynkowej. Natomiast w prelekcji specjalistycznej, kończącej konferencję, omówił wyniki ilościowych i jakościowych badań konsumenckich dotyczących szans i barier zwiększania sprzedaży ryb, w tym karpi, w tzw. krótkich łańcuchach dostaw. Wyniki badań sugerują, że podstawową barierą w zwiększaniu sprzedaży ryb w łańcuchach dostaw pomijających pośredników (sprzedaż bezpośrednio w hodowlach ryb, sprzedaż bazarowa i obwoźna, względnie sprzedaż w tradycyjnych sklepach rybnych) jest niedostateczna komunikacja pomiędzy producentami (sprzedającymi), a ich odbiorcami w grupie docelowej.

Skip to content