Nowym Prezydentem EFARO został wybrany Piotr Margoński, Dyrektor MIR-PIB

Nowym Prezydentem EFARO został wybrany Piotr Margoński, Dyrektor MIR-PIB

Coroczne Zgromadzenie Ogólne EFARO odbyło się w dniach 9-10 maja w Brukseli. Było to spotkanie podsumowujące działalność kończącej się kadencji Zarządu.

The European Fisheries and Aquaculture Research Organisation jest stowarzyszeniem dyrektorów europejskich instytutów badawczych, prowadzących badania w zakresie rybołówstwa i akwakultury morskiej. EFARO powstało w 1989 roku i zrzesza obecnie 26 instytutów z 20 europejskich państw.

Ostatni rok pracy był bardzo aktywny – w tym czasie odbyło się szereg, cieszących się dużym zainteresowaniem, spotkań w formie webinariów, na których prezentowano stanowisko EFARO w zakresie szerokiego spektrum zagadnień obejmujących między innymi: możliwości mórz i oceanów w zakresie dalszego rozwoju zrównoważonej produkcji żywności, Nature Based Solutions, ocen odziaływania farm wiatrowych na środowisko, czy wpływu połowów narzędziami dennymi.

Bardzo istotnym elementem corocznych spotkań EFARO jest wymiana opinii i dyskusja z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W tym roku na spotkanie przybyli przedstawiciele DGMARE i DGRTD.

Nowym Prezydentem EFARO na kolejną dwuletnią kadencję został wybrany Piotr Margoński, Dyrektor MIR-PIB – serdecznie gratulujemy!

 

Uczestnicy EFARO GA Brussels 2023

 

Skip to content