Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”


„Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych
w przetwórstwie ryb”

Akronim i tytuł

Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”

Opis projektu

 

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Umowa zawarta w ramach działania Środki dotyczące obrotu,
w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020

 

Informacje finansowe

Budżet MIR-PIB: 437 855 zł

Kierownictwo projektu

Kierownik w MIR-PIB: dr inż. Olga Szulecka

Termin realizacji

Czas trwania: 01 listopada 2018 r.– 10 października 2020 r.

Seminarium kończące projekt

Formularz rejestracyjny i informacje o seminarium kończącym projekt pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb” jest dostępne na stronie:

Seminarium kończące projekt

Skip to content