Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”

 

Tytuł operacji: Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Czas trwania: 01 listopada 2018 r.–30 czerwca 2020 r.

Budżet MIR-PIB: 437 855 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr inż. Olga Szulecka

Umowa zawarta w ramach działania Środki dotyczące obrotu,
w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020