Konferencja akwakultury w Brukseli – 15-16 czerwca 2023

Konferencja akwakultury w Brukseli – 15-16 czerwca 2023

W Brukseli rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja pod hasłem „Akwakultura jako kluczowy czynnik bezpieczeństwa żywnościowego”. Adresatami konferencji są kraje kandydujące do UE: Ukraina, Mołdawia i Gruzja, reprezentowane przez wiceministrów rolnictwa i ochrony środowiska oraz przedstawicieli organizacji rybackich. Słowo wstępne wygłosili dyrektorzy generalni DG MARE (Charlina Vitcheva) i DG NEAR (Gert Jan Koopman). Agenda konferencji obejmuje omówienie polityki akwakultury UE, w tym wieloletnich planów strategicznych dla akwakultury, zagadnienia prawne, środowiskowe i ochrony zdrowia. W panelu tematycznym poświęconym działalności uznanych organizacji producentów ryb, referat poświęcony dobrym praktykom rynkowych polskich organizacji producentów akwakultury wygłosi Tomasz Kulikowski (Zakład Ekonomiki Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB). 

Fot. Tomasz Kulikowski

Skip to content