Konferencja rybacka „Współczesne wyzwania i trendy dla hodowli i ochrona ryb jesiotrowatych w Polsce, Europie i na świecie”, Rimini, Włochy

Konferencja rybacka „Współczesne wyzwania i trendy dla hodowli i ochrona ryb jesiotrowatych w Polsce, Europie i na świecie”, Rimini, Włochy

W dniach 26–30 września 2022 r. odbyła się w Rimini (Włochy) konferencja rybacka pt. „Współczesne wyzwania i trendy dla hodowli i ochrona ryb jesiotrowatych w Polsce, Europie i na świecie”. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach III etapu operacji pn. „Innowacje szansą na wzrost spożycia zdrowych ryb z polskich wód” (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020). Z ramienia MIR-PIB w konferencji uczestniczyły dr hab. inż. J. Szlinder-Richert i mgr inż. M. Malesa-Ciećwierz. Tematyka konferencji obejmowała m.in. działania podejmowane na rzecz ochrony i restytucji jesiotra bałtyckiego oraz zagadnienia związane wyzwaniami w nowoczesnej akwakulturze takie jak  bio-gospodarka cyrkularna, produkcja pasz oparta o zrównoważone wykorzystanie zasobów, charakteryzująca się niskim śladem węglowym. Udział w  konferencji połączony był z uczestnictwem w targach Aquaculture Europe 2022 w Rimini, podczas których wystawcy z 24 państw prezentowali nowoczesne rozwiązania dla sektora akwakultury. Interesującym i cieszącym się dużym zainteresowaniem elementem targów było polskie stoisko przeprowadzające pokazy kulinarne.

Kolejnym punktem programu było spotkanie uczestników wydarzenia z miejscowymi rybakami mające na celu wymianę doświadczeń oraz prezentację łodzi służących do połowu małży w trakcie rejsu po rzece Tyber.

Uczestnictwo w konferencji, targach oraz warsztatach dało możliwość bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń z naukowcami i przedsiębiorcami, zajmującymi się różnorodną problematyką związaną z akwakulturą. Więcej informacji: https://jesiotrowate.torun.pl/2022/09/01/konferencja-rybacka-w-rimini-pn-wspolczesne-wyzwania-i-trendy-dla-hodowli-i-ochronie-ryb-jesiotrowatych-w-polsce-europie-i-na-swiecie/

oraz Aquaculture Europe 2022 https://www.aquaeas.org/Meeting/AE2022

Fot. Uczestnicy konferencji rybackiej „Współczesne wyzwania i trendy dla hodowli i ochrona ryb jesiotrowatych w Polsce, Europie i na świecie”. Morski Instytut Rybacki – PIB reprezentowały dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych oraz mgr inż. Małgorzata Malesa-Ciećwierz z Zakładu Chemii Żywności i Środowiska (Fot. W. Andrzejewski).

 

Skip to content