XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

W dniach 5-7.10.2022 r. w Krutyni odbyła się XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych: „Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych” organizowana przez Instytut Rybołówstwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Tematami wiodącymi Konferencji były bieżące problemy gospodarki rybackiej, analizy dotyczące aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i stawowego oraz problematyki wędkarskiej w jeziorach. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znalazła się również tematyka związana z akwakulturą i ekologią. W konferencji z ramienia Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego uczestniczyli dr inż. Olga Szulecka, dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn i dr Kordian Trella.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w MIR-PIB. Dr inż. Olga Szulecka przedstawiła wykład pt.: Farsze rybne – możliwości wykorzystania ryb małocennych, w którym zaprezentowała wyniki badań operacji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 pt.: „Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb”. W prezentacji przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną analizowanych w projekcie ryb małocennych, tj. leszczy w sortymentach S i M, krąpi i płoci w sortymencie M z wybranych jezior woj. warmińsko-mazurskiego. Zaprezentowano także kierunki przetwarzania ryb małocennych z uwzględnieniem potrzeb gospodarstw rybackich w tym zakresie. Jednym z głównych kierunków wykorzystania tych ryb są farsze rybne (mechanicznie odkostnione produkty rybołówstwa), będące mięsem separowanym z mniejszych sortymentów ryb karpiowatych, które mogą być użyte do wytworzenia różnego rodzaju rybnych produktów gotowych.  

Dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn wygłosiła wykład pt.: Zmiany poziomu zarażenia nicieniem Anguillicola crassus węgorza europejskiego Anguilla anguilla z Zalewu Wiślanego na przestrzeni lat 2014-2020. Występowanie pasożyta Anguillicola crassus u węgorza europejskiego z Zalewu Wiślanego odnotowano po raz pierwszy w 1988 r. W latach 2014-2020 wykonywano w MIR-PIB analizy parazytologiczne ryb z wymienionego rejonu i zaobserwowano tendencje spadkowe ekstensywności  zarażenia (udział ryb zarażonych wśród ryb badanych) węgorzy pasożytem A. crassus od ponad 80% w roku 2016 do 47% w 2020 r. Z kolei intensywność zarażenia (liczba pasożytów przypadająca na jedną zarażoną rybę) różniła się między latami badań, co wynikało z różnic parametrów biologicznych analizowanych osobników w poszczególnych latach badań. Najwyższy poziom intensywności zarażenia obserwowano w roku 2018, co wiązało się z faktem występowania wówczas ryb o medianie długości między 70-79 cm i o medianie wieku 6-7 lat. Węgorze kumulują pasożyty A. crassus w pęcherzu pławnym i nie mają możliwości pozbycia się ich z organizmu. Im większa / starsza ryba, tym bardziej / dłużej była narażona na zarażenie pasożytem poprzez spożycie pokarmu zawierającego pasożyty. Dlatego u ryb większych / starszych należy spodziewać się wyższego poziomu zarażenia ryb tym nicieniem.

 W Konferencji uczestniczyli nie tylko przedstawiciele branży i nauki rybackiej, ale też reprezentanci instytucji nadzorujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym: Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędów Marszałkowskich, Państwowej Straży Rybackiej i Polskiego Związku Wędkarskiego. Konferencja była okazją do zdobycia wiedzy na temat aktualnych problemów dotyczących wód śródlądowych, akwakultury i wędkarstwa, ale również stanowiła doskonałą okazję do licznych rozmów kuluarowych, nawiązania nowych znajomości, co może w przyszłości przełożyć się na współpracę środowiska naukowego z przedstawicielami branży.

 

Na zdjęciu dr inż. Olga Szulecka w trakcie prezentacji (fot. K. Nadolna-Ałtyn)

Dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn podczas wykładu (fot. O. Szulecka)

 

Autorzy: Katarzyna Nadolna-Ałtyn i Olga Szulecka

Skip to content