„Pstrągówka”, czyli 47. edycja Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych

„Pstrągówka”, czyli 47. edycja Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych

W dniach 13-14 października br. w Gdyni odbyła się 47. edycja Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych, w środowisku powszechnie znanej jako „Pstrągówka”. W tym roku odbywała się ona w nieco pesymistycznych nastrojach: koszty produkcji (zakup pasz, tlenu, energii elektrycznej i inne) w ostatnim roku bardzo mocno wzrosły; produkcja sprzedana pstrągów w 2021 r. po raz pierwszy od kilku lat była niższa niż przed rokiem, a ceny zbytu pstrągów bardzo wolno pną się w górę i nie odzwierciedlają rachunku zysków i strat gospodarstw rybackich. Mimo to wiele prezentacji kończyło się optymistycznymi akcentami, a przede wszystkim wiarą w to, że obecny kryzys – szybko minie. Poza dyskusją o aspektach ekonomicznych i rynkowych, wiele czasu na konferencji poświęcono zagadnieniom: weterynaryjnym, finansowym i prawnym.

W konferencji pstrągowej,  w charakterze prelegenta i moderatora jednej sesji brał udział Tomasz Kulikowski z Zakładu Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB. W swoim referacie zatytułowanym „Wizerunek akwakultury pstrąga, w kontekście wpływu na środowisko” opowiedział nie tylko o tym jak konsumenci oceniają pstrąga i akwakulturę pstrągową, ale także o tym jaką rolę pełni postrzeganie produktu jako przyjaznego lub nieprzyjaznego środowisku w procesie zakupowym ryb i produktów rybnych. Na podstawie wyników ilościowych badań konsumenckich pokazał także jak zmienia się percepcja poszczególnych cech akwakultury w efekcie prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.

Skip to content