Małgorzata Kozłowska – matka chrzestna R/V Baltica – ostatnie pożegnanie

Małgorzata Kozłowska – matka chrzestna R/V Baltica – ostatnie pożegnanie

Mgr Małgorzata Kozłowska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci Małgorzaty Kozłowskiej, byłej podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych i Matki Chrzestnej naszego statku badawczego „Baltica”. Liczyliśmy, że dołączy do naszych uroczystości w czerwcu przyszłego roku, ale niestety odeszła na swą wieczną wachtę .  Wraz z dyrektor Departamentu ds. Nauki KBN Barbarą Bolkowską były naszym dobrym duchem w tych trudnych czasach post-89. Bez ich zaangażowania i zrozumienia realnych potrzeb było oczywiste, że naszych własnych środków na budowę „Baltici” nie wystarczy. Ale obie panie szybko zrozumiały jak kluczowa jest dla nas budowa statku i kiedy jeszcze zaproponowaliśmy, aby służył on również Oddziałowi Gdyńskiemu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddały się sprawie całkowicie. Uczestniczyły obie na wszystkich uroczystościach związanych z budową „Baltici” od cięcia blach, pierwszego spawu na stępce, wodowaniu i podniesieniu bandery. Matką Chrzestną została Małgorzata Kozłowska, bo to ona walczyła o środki na budowę.

Małgorzata Kozłowska – wygłaszając 22 kwietnia 1992 roku formułę „Płyń po morzach i oceanach, sław polskich marynarzy, rybaków, stoczniowców i naukowców – nadaję Ci imię Baltica”, dała sygnał do wodowania

31 maja 1993 roku w piękny słoneczny dzień nastąpiło uroczyste podniesienie bandery „Baltici”. Przybyli na nie dostojni goście (od lewej) B. Bolkowska (KBN), W. Karczewski (Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – minister), M. Kozłowska (KBN – matka chrzestna), Z. Sulatycki (minister, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej i inni)

Małgorzata Kozłowska ukończyła Szkołę Główną Handlową – była magistrem ekonomii. Karierę zawodową rozpoczęła w 1978 r. w Instytucie Handlu Wewnętrznego i Usług, następnie była Głównym Specjalistą kierującym pracami do spraw nauki w Ministerstwie Finansów. Była również Wicedyrektorem i Dyrektorem Departamentu Ekonomicznego w Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń po czym Dyrektorem Departamentu Ekonomicznego w KBN, a od 1992 do 2001 Podsekretarzem Stanu w Komitecie Badań Naukowych.

 

 

Skip to content