30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

Zachęcamy do lektury najnowszego, jubileuszowego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. Treść najnowszego wydania Wiadomości Rybackich będzie dostępna również online od czwartku 5 listopada na stronach: https://mir.gdynia.pl/wiadomosci-rybackie/ oraz http://rybackie.mir.gdynia.pl/.

To już 30 lat!!!

W najnowszym numerze:

  • Mamy 30 lat! … 1
  • A w Luksemburgu bez zmian … 3
  • Walne Zgromadzenie członków PSPR … 4
  • Zakończenie projektu pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb” … 4
  • Nakład połowowy na wodach Zalewu Wiślanego lata 2011-2018 … 6
  • Beczka czy baryłka … 11
  • Występowanie gładzicy w południowym Bałtyku  … 14
  • Z żałobnej karty: Olgierd Wrzesiński, Małgorzata Kozłowska  … 18
  • Profesor Andrzej Ropelewski – historyk rybołówstwa morskiego  … 20
Skip to content