Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dla dr. inż. Mariusza Kosmowskiego

Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dla dr. inż. Mariusza Kosmowskiego

Podczas odbywającej się w Politechnice Warszawskiej XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków (International Warsaw Invention Show) IWIS 2018, jej organizator – Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – nagrodził Honorowym Medalem SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dr. inż. Mariusza Kosmowskiego.

Kapituła uhonorowała Doktora za działalność innowacyjną i wdrożeniową w dziedzinie mechanizacji operacji jednostkowych w przetwórstwie ryb morskich i słodkowodnych. Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira został ustanowiony z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Corocznie, na wniosek Kapituły, Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji.

Skip to content