Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb

Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb

Morski Instytut Rybacki-PIB podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na opracowanie Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. O przygotowanie Kodeksu zabiegało Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, przy poparciu Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ.

Kodeks będzie adresowany do:

  • pracowników zakładów przetwórstwa rybnego,
  • pracowników organów nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością żywności,
  • pracowników nauki szkolących przedstawicieli branży rybnej czy studentów.

Celem projektu jest poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

W jego opracowaniu uczestniczyć będą nie tylko pracownicy naukowi MIR, ale również w formie konsultantów technolodzy z zakładów przetwórstwa ryb, a także lekarze weterynarii sprawujący nadzór na zakładami przetwórstwa rybnego. Kierownikiem projektu jest dr inż. Olga Szulecka.

Projekt jest realizowany w ramach działania Środki dotyczące obrotu, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Skip to content