Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni ogłasza otwarty konkurs o stypendium

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni ogłasza otwarty konkurs o stypendium

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni ogłasza otwarty konkurs o stypendium w projekcie badawczym
Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Kierownik projektu: dr Patrycja Siudek

Podstawowy zakres zadań przewidziany do wykonania w projekcie przez Stypendystę:

 1. Prace w terenie przy pobieraniu próbek m.in. rewizyty na stacji pomiarowej (pełna dyspozycyjność, obsługa aparatury badawczej);
 2. Prace laboratoryjne pod opieką doświadczonego analityka (przygotowanie próbek do analiz, procedury QA/QC, analiza chromatograficzna, optymalizacja i walidacja metody oznaczenia);
 3. Udział w opracowywaniu prostych teorii chemicznych związanych z kongenerami PAHs oraz zbieranie i interpretacja danych meteorologicznych, integracja danych meteo z danymi chemicznymi;
 4. Praca z modelem HYSPLIT (opcjonalnie);
 5. Analiza statystyczna i opracowanie danych (chemometria).

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • wysoki stopień motywacji i zainteresowania o profilu morskim, chemicznym lub pokrewnym ze szczególnym wskazaniem na obszar strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej;
 • podstawowa wiedza i doświadczenie w pracy laboratoryjnej (techniki chromatograficzne, obsługa drobnego sprzętu tj. wirówka, pH-metr, waga analityczna);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na studiowanie literatury fachowej;
 • znajomości oprogramowania Statistica (opcjonalnie);
 • dobra organizacja i sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytyczne podejście do oceny otrzymanych wyników;
 • Kandydat powinien spełniać warunki regulaminowe (link Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016).

 

Termin i forma przyjmowania zgłoszeń:

Do 3 grudnia 2018 na adres email: psiudek@mir.gdynia.pl (dr Patrycja Siudek) podając w tytule: „stypendium NCN”.

 

Wymagane dokumenty, warunki przyznania stypendium naukowego, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz pozostałe szczegóły dostępne w zakładce PRACA oraz pod adresem: https://mir.gdynia.pl/konkurs-o-stypendium-ncn-pahs/ 

Skip to content