Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dla prof. Dowgiałły

Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dla prof. Dowgiałły

Podczas odbywającej się w Politechnice Warszawskiej VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków – International Warsaw Invention Show – IWIS 2014, jej współorganizator – Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – nagrodził Honorowym Medalem SPWiR im. Tadeusza Sendzimira prof. Andrzeja Dowgiałło. Kapituła uhonorowała Profesora za działalność innowacyjną i wdrożeniową w dziedzinie mechanizacji i automatyzacji w przetwórstwie ryb morskich i słodkowodnych.

Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira został ustanowiony z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Corocznie, na wniosek Kapituły, Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji.

no images were found

Skip to content