Podwójne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Podwójne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W 24 października 2014 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Naukowej MIR-PIB. Tym razem posiedzenie Rady było podzielone na dwie części – pierwszą roboczą i drugą uroczystą.

Pierwsza robocza część posiedzenia Rady Naukowej rozpoczęła się również uroczystym akcentem. Dr inż. Zbigniew Karnicki  został uhonorowany Medalem im. Prof. Stanisława Sakowicza za wybitne zasługi dla rybactwa. Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Przewodniczący Kapituły Medalu wręczając to wyróżnienie stwierdził, że medal jest wyrazem uznania i podziękowania dr. Karnickiemu za wieloletnią służbę dla dobra publicznego.

Druga, uroczysta część posiedzenia Rady Naukowej miała charakter otwarty, odbyło się na niej wręczenie Medali im. Prof. Kazimierza Demela tegorocznym Laureatom, którymi decyzją członków Kapituły Medalu zostali wybrani:

  • Prof. dr hab. Anna Szaniawska –  za wybitne zasługi w badaniach i kształceniu kadry naukowej w dziedzinie biologii i ekologii morza, a w szczególności ekofizjologii organizmów morskich;
  • Prof. dr hab. Jan Einar Thulin – za wybitne osiągnięcia w doskonaleniu metod oceny i strategii zarządzania ekosystemem Morza Bałtyckiego.

Uroczystą sesję Rady Naukowej otworzył i powitał zebranych gości Przewodniczący Rady Naukowej MIR-PIB, prof. Zygmunt Klusek. Akt wręczenia medali i dyplomów poprzedziło wygłoszenie laudacji na cześć Laureatów przez Przewodniczącego Kapituły Medalu dyr. Tomasza Linkowskiego, w których przybliżył osiągnięcia wyróżnionych i ich wkład w rozwój badań środowiska morskiego.

Uroczyste posiedzenie Rady zakończył wykład prof. Thulina zatytułowany „Reflections from a life in science”, w którym zaprezentował najistotniejsze etapy swojej kariery zawodowej oraz przypomniał sylwetkę Piotra Artedi, przez wielu uznawanego za ojca ichtiologii, współpracownika Karola Linneusza, który zginął w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, pozostawiając bez odpowiedzi pytanie, co stało się z jego znaczącym dorobkiem naukowym.

no images were found

Skip to content