MIR-PIB otrzymał kolejny dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MIR-PIB otrzymał kolejny dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na tegorocznej XXI Giełdzie Wynalazków, która odbyła się w dniach 11 i 12 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Naczelnej Organizacji Technicznej, Urzędu Patentowego RP i Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezentowane były najciekawsze wynalazki wyróżnione w 2013 r. na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacji m.in. w Genewie, Seulu, Brukseli, Kuala Lumpur, Warszawie, Paryżu, Norymberdze i 10 innych ośrodkach wystawienniczych promujących osiągnięcia zespołów badawczych. Polskie zespoły naukowe zdobyły w minionym roku na tych wystawach ponad 600 Grand Prix i medali złotych, srebrnych i brązowych. 
Na Giełdzie między innymi wręczonych zostało 58 statuetek i dyplomów nagrodowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla zespołów naukowo-badawczych, które w międzynarodowej konkurencji na światowych wystawach uzyskały Grand Prix lub złote medale z wyróżnieniem. W tej grupie nagrodzonych nie zabrakło zespołu z MIR-PIB. W gronie wyróżnionych za wybitne osiągnięcia wynalazcze w 2013 r. na arenie międzynarodowej znaleźli się prof. Andrzej Dowgiałło i mgr inż. Michał Sikora nagrodzeni za „Urządzenie do obróbki kręgosłupów ryb białych”

no images were found

Skip to content