Zapraszamy na konferencję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targach AGROTECH

Zapraszamy na konferencję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targach AGROTECH

Niskoemisyjna energetyka odnawialna na obszarach wiejskich, regulacje prawne wytwarzania energii odnawialnej, bezpieczeństwo energetyczne, dostępne technologie mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii czy energia w kosztach gospodarstwa rolnego. To tematy przewodnie konferencji MRiRW „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Spotkanie odbędzie się pierwszego dnia targów AGROTECH, tj. 7 marca br.

Konferencję otworzy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Głos zabiorą również przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, Instytutu Przyrodniczo-Technologicznego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Agenda konferencji (PDF)

Skip to content