Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje pracownika do pracy na morzu, Specjalisty ds. aparatury badawczej miejsce pracy: Gdynia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje pracownika do pracy na morzu, Specjalisty ds. aparatury badawczej miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w zakresie elektroniki,
 • Doświadczenia w pracy, minimum 1 rok,
 • Zdolności i predyspozycji do pracy na morzu na statku badawczym,
 • znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności lutowania,
 • wykonywania prostych napraw elektronicznych,
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • znajomości budowy i umiejętności naprawy komputerów,
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej (dodatkowy atut),
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej (dodatkowy atut),
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych(dodatkowy atut),
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dodatkowy atut).

Wymagane predyspozycje;

 • Zdrowotne do pracy na morzu,
 • Zdolności praktyczne umożliwiające samodzielne naprawy sprzętu elektronicznego w warunkach morskich.

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających Instytutu, w tym zamawianie części zamiennych, planowanie serwisów, oraz współpraca z kierownikami łodzi.
 • Nadzór techniczny nad aparaturą naukowo-badawczą, elektroniczną, oraz nawigacyjną i utrzymywanie tej aparatury w stałej gotowości do pracy na statku r/v „Baltica”.
 • Wsparcie techniczne nad aparaturą naukowo-badawczą, elektroniczną, oraz nawigacyjną na pozostałych jednostkach badawczych Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nad remontem urządzeń elektronicznych, nawigacyjnych i badawczych zamontowanych na statku.
 • Prowadzenie bieżącej i okresowej oceny stanu technicznego aparatury naukowo – badawczej, sprzętu elektronicznego i wyposażenia nawigacyjnego statku oraz przygotowanie wniosków w zakresie jej remontów i wymiany.
 • Współpraca z Kapitanem statku r/v „Baltica” w zakresie eksploatacji urządzeń nawigacyjnych statku.
 • Prowadzenie korespondencji z dostawcami, serwisantami lub producentami aparatury badawczej, nawigacyjnej oraz pozostałej elektroniki na jednostce. Obsługa urządzeń hydroakustycznych na statku „Baltica” w rejsach hydroakustyczno-połowowych.
 • Obsługa realizacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w MIR-PIB przepisami wewnętrznymi a także ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Przygotowanie OPZ, projektów umów i zapotrzebowań, uzgadnianie kryteriów ofert, organizacja wizji lokalnej na statku i łodziach.
 • Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Nadzór nad dokumentacją wynikającą z zajmowanego stanowiska.
 • Udział w pracach związanych z projektami  realizowanymi  w MIR-PIB, zgodnie z celami i harmonogramem zadań przewidzianych w projektach.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych,
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 4 sierpnia 2019 roku.

 

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia:

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni 81-332, ul. Kołłątaja 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni 81-332, ul. Kołłątaja 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Administratorem danych osobowych Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni 81-332, ul. Kołłątaja 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mir.gdynia.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu

Skip to content