Wsparcie unijne dla rozbudowy Akwarium Gdyńskiego

Wsparcie unijne dla rozbudowy Akwarium Gdyńskiego

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt „Rozbudowa Akwarium Gdyńskiego” otrzymał wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie z przyszłym beneficjentem podpisali Marszałkowie województwa pomorskiego, Panowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Piotr Margoński.

Umowę dotyczącą rozbudowy Akwarium Gdyńskiego podpisali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego oraz dyrektor Morskiego Instytutu Badawczego, dr Piotr Margoński. Fot. Marcin Szumny

Przedmiotem projektu będzie rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej o nowych 13 zbiorników ekspozycyjnych. Planuje się stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej, w której poprzez poznanie, indywidualny kontakt oraz organizowane aktywności, odwiedzający Akwarium będą mogli poznać tajemniczy świat morskich zwierząt i roślin. Edukacja ekologiczna zwiększy świadomość i wrażliwość mieszkańców oraz turystów na problematykę ochrony środowiska, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków.

Wartość projektu to 16,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 8,9 mln zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu liczba osób odwiedzających Gdyńskie Akwarium zwiększy się do 500 tys. osób w ciągu roku. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

Wizualizacje: Akwarium Gdyńskie/Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Skip to content