Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy przystąpił do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy przystąpił do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

MIR członkiem NCBB

W dniu 30.11.2017, na pokładzie statku „Oceanograf II”, dr Emil Kuzebski, Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego podpisał umowę, na mocy której Instytut stał się członkiem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (NCBB). Pod przewodnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, w konsorcjum uczestniczą: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Morski w Gdańsku, a także wspierające inicjatywę Miasto Gdynia. Obok MIR-PIB dołączyli do niego Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Gdańska, Instytut Oceanologii PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Misją NCBB jest integracja środowiska naukowego, w tym oceanograficznego, związanego z interdyscyplinarnymi badaniami dotyczącymi Morza Bałtyckiego, a jego celem jest konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego oraz organizacyjnego i finansowego dla prowadzenia dużych projektów naukowych w rejonie Morza Bałtyckiego, a także osiągnięcie światowego poziomu w tych obszarach działalności.

Narodowe Centrum Badań Bałtyckich zostało wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, co daje mu możliwość aplikowania o projekty z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 4.2, największego w UE programu krajowego finansującego badania i rozwój oraz innowacje. Głównym celem POIR 4.2 jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, prowadzący do zwiększenia potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Polsce.

Fot. Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Skip to content