Nagroda dla Szymona Smolińskiego za najlepszy poster naukowy wśród doktorantów podczas 6. Szóstego Międzynarodowego Sympozjum Otolitowego w Keelung na Tajwanie

Nagroda dla Szymona Smolińskiego za najlepszy poster naukowy wśród doktorantów podczas 6. Szóstego Międzynarodowego Sympozjum Otolitowego w Keelung na Tajwanie

W trakcie Szóstego Międzynarodowego Sympozjum Otolitowego (6th International Otolith Symposium), które odbyło się w dniach 15–20 kwietnia 2018 roku w Keelung na Tajwanie pracownik Zakładu Zasobów Rybackich MIR-PIB Szymon Smoliński otrzymał nagrodę za najlepszy poster naukowy wśród doktorantów. Nagroda przyznana została przez Jury Sympozjum oraz Towarzystwo Ichtiologiczne Tajwanu (The Ichthyological Society of Taiwan), które oceniały wartość merytoryczną pracy, sposób przedstawienia wyników i entuzjazm prezentującego.

Poster przedstawiał wyniki badań nad strukturą populacyjną śledzi centralnego Bałtyku. Identyfikacja populacji ryb jest niezbędna do rzetelnego zarządzania zasobami i jest obecnie integralną częścią nowoczesnej oceny stanu zasobów. W prezentowanych badaniach wykorzystano analizę kształtu otolitów (kamyczków słuchowych znajdujących się w uchu środkowym ryb) oraz porównanie tempa wzrostu poszczególnych grup ryb. Wyniki potwierdziły opinię o intensywnym mieszaniu się śledzi o różnej charakterystyce biologicznej w Morzu Bałtyckim, wskazując na wysokie znaczenie tego zjawiska dla właściwego zarządzania zasobami ryb tego gatunku.

Skip to content