Nagrody Dyrektora MIR-PIB przyznane pracownikom Instytutu w 2014 r. za uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego

Nagrody Dyrektora MIR-PIB przyznane pracownikom Instytutu w 2014 r. za uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego

Zgodnie z § 23 ust 4 Regulaminu Wynagradzania MIR-PIB, Dyrektor Instytutu dr hab. Tomasz Linkowski prof. nadzw. przyznał nagrody za uzyskanie w 2014 r. tytułów lub stopni naukowych. Otrzymały je trzy osoby:

Nagrodami II stopnia wyróżnieni zostali:

  • dr hab. inż. Lucyna Polak – Juszczak prof. nadzw. za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo;
  • dr hab. inż. Joanna Szlinder – Richert prof. nadzw. za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie oceanologii;
  • dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw. za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
Skip to content