Udział w obradach ICES WGBAST

Udział w obradach ICES WGBAST

W dniach 26 marca – 2 kwietnia 2014 roku odbyły się obrady Grupy Roboczej ICES ds. Szacowania Łososi i Troci Bałtyckich (WGBAST). W tym roku organizatorem obrad było DTU-Aqua a miejsce obrad znajdowało się w centrum starego miasta Aarhus, Dania. W pracach Grupy uczestniczyło 17 osób z wszystkich państw bałtyckich oraz obserwator z DGMARE. W tym roku nie przyjechał przedstawiciel Rosji.

Z ramienia MIR-PIB uczestniczyli: Wojciech Pelczarski i Katarzyna Nadolna, którzy przedstawili Raport Narodowy za 2013 rok oraz uczestniczyli w opracowaniu Raportu WGBAST 2014, będąc odpowiedzialnym za wykonanie części dotyczącej połowów łososia w Bałtyku.

W 2013 roku zmniejszyły się ogólne połowy łososia i troci na Bałtyku, przy wykorzystaniu TAC w 82%, natomiast zwiększyła się liczba ryb obu gatunków będąca diskardami, głównie z powodu uszkodzeń dokonywanych przez foki (w tym w wodach polskich). Obserwuje się duży wzrost połowów rekreacyjnych w strefie przybrzeżnej krajów nadbałtyckich. Na nieco niżej, niż w 2013 roku, szacowana jest naturalna produkcja smoltów.

Gospodarze narady zorganizowali w niedzielę ciekawy wyjazd terenowy (ok. 150 km) po Półwyspie Jutlandzkim, obejmujący wizyty w miejscach badań prowadzonych nad trocią, m.in. w miejscach monitoringu troci na rzekach, w kolonii kormoranów oraz w ośrodku zarybieniowym związku wędkarskiego.

no images were found

Skip to content