Nowa kadencja Rady Naukowej MIR-PIB

Nowa kadencja Rady Naukowej MIR-PIB

Inauguracyjnym posiedzeniem w dniu 5 lipca br. rozpoczęła działalność Rada Naukowa Instytutu wybrana na lata 2021-2025.

Przewodniczącym Rady został dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG  – dyrektor Instytutu Oceanografii, UG.  Rada liczy 29 członków – w równych proporcjach są to pracownicy naukowi Instytutu i osoby powołane w jej skład przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W skład Rady wchodzi również przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej na temat składu i struktury Rady Naukowej nowej kadencji: https://mir.gdynia.pl/o-instytucie/#rada

Skip to content