Nowa Wspólna Polityka Rybacka przedmiotem obrad kolejnego Okrągłego Stołu