Nowy Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Nowy Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Nowym dyrektorem Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w wyniku konkursu został dr Emil Kuzebski były kierownik Zakładu Ekonomiki Rybackiej. Zastąpił on dotychczasowego dyrektora Instytutu prof. Tomasza Linkowskiego, który sprawował tą funkcję przez trzy kadencje tj. 15 lat.

Emil Kuzebski ukończył w 1994 roku studnia na Uniwersytecie Gdańskim o kierunku Organizacja i Zarządzanie. W czerwcu 1994 roku rozpoczął pracę w Morskim Instytucie Rybackim na stanowisku ekonomisty, zajmując się problematyką handlu zagranicznego produktami rybnymi oraz w dalszych latach analizami ekonomicznymi sektora rybnego w Polsce. W latach 1997-1998 był polskim delegatem na posiedzenia Komitetu Rybackiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest autorem  raportów dla OECD o stanie rybołówstwa i przetwórstwa rybnego w Polsce („Review of Fisheries 1996-97).  W latach 1999-2014 pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki Rybackiej. W 2000 r. obronił pracę doktorską pod opieką prof. dr hab. Aurelii Polańskiej na temat procesów dostosowawczych polskiego rybołówstwa dalekomorskiego do warunków dostępu do łowisk i przemian ustrojowych w kraju. W 2000 r. zatrudniowy został jako konsultant FAO w Rzymie, zajmując się problematyką rynku rybnego i kanałów dystrybucji ryb. Po wejściu Polski do UE dr E.Kuzebski zaangażowany jest w realizację wieloletniego programu zbioru danych i badań rybackich w części ekonomicznej oraz projektów finansowanych z funduszy ramowych UE. Był członkiem Komitetów Monitorujących Programów Operacyjnych dotyczących rybołówstwa a obecnie członkiem Pre-komitetu Programu „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020. Jest także ekspertem ds. ekonomiki rybackiej w SGECA – STECF, odpowiedzialnym za przygotowanie rocznych raportów dot. wyników ekonomicznych polskiej floty rybackiej. Był członkiem Rady Naukowej MIR-PIB  w latach 1999-2015.

no images were found

Skip to content