Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa MIR-PIB informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Komisja Konkursowa w dniu 15 lipca 2015 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana dra Emila Kuzebskiego jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.


Wiceprzewodniczący Rady Naukowej MIR-PIB

prof. dr hab. Jan Horbowy

Skip to content