Posiedzenie grupy roboczej ekspertów STECF

Posiedzenie grupy roboczej ekspertów STECF

W dniach 22-26 czerwca w MIR-PIB odbyło się posiedzenie grupy roboczej ekspertów STECF (Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa Komisji Europejskiej), dotyczące oceny 23 narodowych raportów rocznych (AR) z realizacji programów zbierania danych rybackich.

W ramach procesu oceny i zatwierdzenia programów krajowych (NP) oraz raportów rocznych z ich realizacji, Komisja Europejska jest prawnie zobowiązana do konsultacji STECF na temat realizacji NP oraz jakości danych gromadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z art 7.1 i 7.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008.

Ponadto, corocznie Komisja ocenia poziom zgodności transmisji danych przez państwa członkowskie w odniesieniu do użytkowników końcowych . Otrzymano informację od ICES, GFCM, ICCAT, JRC, DG MARE, IOTC, IATTC, WCFCP i grup koordynacyjnych DCF (RCM) dotyczące  nieścisłości lub braku transmisji danych, których łączna ilość sięgnęła 813 szczegółowych przypadków.

Głównym zadaniem grupy była jednak ocena raportów rocznych państw członkowskich UE z realizacji NP przez 28 zaproszonych ekspertów z 22 różnych państw, w tym dwóch przedstawicieli Polski – Tomasza Nermera i Ireneusza Wójcika – pracowników MIR-PIB. Eksperci zostali podzieleni na stosowne podgrupy: biologów i ekonomistów, a ponadto każdemu uczestnikowi spotkania przydzielono indywidualne zadania związane z oceną raportu konkretnego kraju.

Ogólna ocena raportów rocznych pokazuje poprawę w stosunku do lat poprzednich w zakresie zarówno osiągnięcia celów wyznaczonych w Np., jak i procedur sprawozdawczych. W skali zgodności 6 państw uzyskało ocenę „tak” (ponad 90% zgodności), 16 państw ocenę „w większości” (między 50 a 90 % zgodności) i 3 państwa ocenę „częściowo” (między 10 a 50%).

Wypada się więc pochwalić, że w niezależnych ocenach dokonywanych przez grupy ekspertów STECF, kompletność i jakość realizacji polskiego programu zbioru danych rybackich, sukcesywnie rosła od 2012 r. Polskie raporty za lata 2012-2013 uzyskiwały wysokie oceny, plasujące je w czołówce raportów państw członkowskich UE, a raport za 2014 r. jest jednym z dwóch (obok raportu Finlandii), który uzyskał najwyższą ocenę, osiągając 100% zgodności i nasz raport był cytowany, jako przykład raportowania poszczególnych modułów składających się na program zbioru danych rybackich.

no images were found

Skip to content