Prof. dr hab. Andrzej Ropelewski – „Zasłużony Człowiek Morza”

Prof. dr hab. Andrzej Ropelewski – „Zasłużony Człowiek Morza”

W sobotę 20 czerwca 2015 r. odbyła się XII Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. Począwszy od 2004, co roku uroczyście wmurowywane są kolejne tablice, upamiętniające nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”. Tytuł ten nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę Ojczyźnie.

Poprzedzająca samą uroczystość Sesja popularno-naukowa (w 95. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie), stała się okazją do zaprezentowania sylwetek osób Zasłużonych Ludzi Morza: prof. Andrzeja Ropelewskiego, Augustyna Krauze oraz Jakuba Myślisza. Referaty wygłosili: prof. Daniel Duda, prof. dr. hab. Tomasz Linkowski – dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB, kmdr. por. mgr. inż. Jacek Baranowski, mgr. Jakub Szajna.  Przemawiali również członkowie rodziny Augustyna Krauze – wnuczka p. Urszula Adamus oraz Michał Krause.

Po Sesji, już w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, uczczono pamięć o wszystkich tych, którzy dla polskiego morza żyli, którzy na nim pracowali i którzy w jego toni utracili życie. W tym roku Gwiazdami uhonorowano: prof. dr. hab. Andrzeja Ropelewskiego (tablicę odsłonili: syn profesora – Maciej Ropelewski, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju profesor Dorota Pyć, Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Tomasz Linkowski, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki), Augustyna Krauze i Jakuba Myślisza.

PROF. DR HAB. ANDRZEJ ROPELEWSKI – urodził się 14 października 1923 roku w Warszawie. Wysiedlony wraz z rodziną do woj. kieleckiego w okolice Jędrzejowa wstąpił do I Batalionu Jędrzejowskiego Pułku Piechoty Armii Krajowej. W 1944 r. odznaczony za waleczność Krzyżem Walecznych i srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami. Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w jędrzejowskim więzieniu, z którego uciekł. W 1946 r.  po relegowaniu z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. 1 października 1949 roku podjął pracę w charakterze referendarza w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Stopień naukowy doktora habilitowanego Andrzej Ropelewski otrzymał w roku 1967 nadany przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Szczecinie. W roku 1974 Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych. W 1984 r. mianowany został dyrektorem MIR, pełniąc tę funkcję do dnia przejścia na emeryturę w grudniu 1987 r. W swoim dorobku naukowym prof. Ropelewski posiadał ponad 300 pozycji, zarówno publikacji naukowych, jak i popularno-naukowych z zakresu m.in. historii rybołówstwa morskiego, polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, historii i biologii ssaków bałtyckich. Na szczególną uwagę zasługuje, wydana w 1962 roku, staraniem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego praca „Wieś rybacka Rewa w Powiecie Puckim”. Prof. Ropelewski zmarł w 2012 roku.

Foto. http://www.kosakowo.pl/strona/?q=node/306 – A. Schröder, J. Hlades

no images were found

Skip to content