Zakład Logistyki i Monitoringu

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Do podstawowych zadań Zakładu Logistyki i Monitoringu należy techniczna organizacja i pobór prób terenowych oraz podstawowe analizy laboratoryjne i statystyczne na rzecz programów i projektów monitoringowych w szczególności z zakresu rybołówstwa, ichtiofauny oraz stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich. Są to zadania powtarzalne, realizowane na podstawie wcześniej opracowanych metodyk, w związku z czym nie mają charakteru badań naukowych. Przy ich realizacji konieczne jest doświadczenie zespołu, sprawność logistyczna, standaryzacja próbkowania i efektywne raportowanie.

Do tego zakresu działalności zaliczany jest Narodowy Program Zbioru Danych Rybackich, realizowany przez MIR-PIB na podstawie Uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich. W ramach NPZDR, Zakład Logistyki i Monitoringu planuje, realizuje i kontroluje sprawne i efektywne ekonomicznie próbkowanie rybołówstwa. W ramach zakresu odpowiedzialności Zakładu Logistyki i Monitoringu jest również realizowanie projektów związanych z inwentaryzacją i monitorowaniem stanu środowiska morskiego zlecanych przez organy administracji państwa, a także innych prac mających na celu ocenę wpływu planowanych inwestycji na środowisko morskie oraz rybołówstwo.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon

Kierownik
mgr inż. Ireneusz Wójcikiwojcik@mir.gdynia.pl+48 587-356-366
Zastępca Kierownika
dr inż. Tomasz Nermer tnermer@mir.gdynia.pl+48 587-356-211

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Maciej Adamowiczmadamowicz@mir.gdynia.pl+48 587-356-210
mgr Rafał Adamskiradamski@mir.gdynia.pl+48 587-356-187
mgr inż. Konrad Bełej kbelej@mir.gdynia.pl+48 587-356-218
mgr Zuzanna Celmerzcelmer@mir.gdynia.pl+48 587-356-193
mgr inż. Karina Chomakchoma@mir.gdynia.pl+48 587-356-193
Dawid Delugaddeluga@mir.gdynia.pl+48 587-356-218
Wojciech Delugawdeluga@mir.gdynia.pl+48 587-356-220
dr hab. inż. Piotr Dębowskipdebowski@mir.gdynia.pl-
mgr inż. Łukasz Dziemianldziemian@mir.gdynia.pl+48 587-356-222
inż. Iga Gacaigaca@mir.gdynia.pl+48 587-356-210
mgr Władysław Gawełwgawel@mir.gdynia.pl+48 587-356-191
mgr Adam Grochowskiagrochowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-233
mgr Krzysztof Koszarowskikkoszarowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-191
Łukasz Kościańczuklkoscianczuk@mir.gdynia.pl+48 587-356-220
mgr Katarzyna Krakówkakkrakowka@mir.gdynia.pl+48 587-356-210
dr inż. Adam Lejkalejk@mir.gdynia.pl+48 587-356-219
Grzegorz Modrzejewskigmodrzejewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-221
Marcin Nowakowskimnowakowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-221
dr Marzenna Pachurmpachur@mir.gdynia.pl+48 587-356-274
mgr inż. Piotr Pankowskippankowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-258
mgr inż. Kacper Raszczuk*kraszczuk@mir.gdynia.pl+48 913-262-727
mgr inż. Paweł Rosa*prosa@mir.gdynia.pl+48 913-262-724
Dawid Smardzewski*dsmardzewski@mir.gdynia.pl+48 913-262-725
mgr inż. Marcin Sułkowski msulkowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-226
mgr inż. Michał Suskimsuski@mir.gdynia.pl+48 587-356-220
mgr Marta Szymańskamszymanska@mir.gdynia.pl+48 587-356-210
mgr inż. Michał Szymański mszymanski@mir.gdynia.pl+48 587-356-258
Luiza Świerzylswierzy@mir.gdynia.pl+48 587-356-216
Mariia Tiurinamtiurina@mir.gdynia.pl+48 587-356-210
Stanisław Trellastrella@mir.gdynia.pl+48 587-356-220
Ireneusz Wybierałaiwybierala@mir.gdynia.pl+48 587-356-218
mgr inż. Radosław Zaporowskirzaporowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-197
mgr inż. Michał Zimakmzimak@mir.gdynia.pl+48 587-356-191

Sekretariat
Sekretariat ZakładusekretariatDM@mir.gdynia.pl+48 587-356-216

* – Stacja badawcza w Świnoujściu

Skip to content