Zakład Logistyki i Monitoringu

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Do podstawowych zadań Zakładu Logistyki i Monitoringu należy techniczna organizacja i pobór prób terenowych oraz podstawowe analizy laboratoryjne i statystyczne na rzecz programów i projektów monitoringowych w szczególności z zakresu rybołówstwa, ichtiofauny oraz stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich. Są to zadania powtarzalne, realizowane na podstawie wcześniej opracowanych metodyk, w związku z czym nie mają charakteru badań naukowych. Przy ich realizacji konieczne jest doświadczenie zespołu, sprawność logistyczna, standaryzacja próbkowania i efektywne raportowanie.

Do tego zakresu działalności zaliczany jest Narodowy Program Zbioru Danych Rybackich, realizowany przez MIR-PIB na podstawie Uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich. W ramach NPZDR, Zakład Logistyki i Monitoringu planuje, realizuje i kontroluje sprawne i efektywne ekonomicznie próbkowanie rybołówstwa. W ramach zakresu odpowiedzialności Zakładu Logistyki i Monitoringu jest również realizowanie projektów związanych z inwentaryzacją i monitorowaniem stanu środowiska morskiego zlecanych przez organy administracji państwa, a także innych prac mających na celu ocenę wpływu planowanych inwestycji na środowisko morskie oraz rybołówstwo.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Kierownik
mgr inż. Ireneusz Wójciklogistyka-monitoring@mir.gdynia.pl+48 587-356-366