Obrady Grupy Roboczej ds. Patologii i Chorób Organizmów Morskich ICES w MIR-PIB

Obrady Grupy Roboczej ds. Patologii i Chorób Organizmów Morskich ICES w MIR-PIB

ices_1W dniach 14-16 lutego 2017 r. w MIR-PIB odbyły się obrady Grupy Roboczej ds. Patologii i Chorób Organizmów Morskich, działającej w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES WGPDMO). W spotkaniu wzięli udział delegaci ICES: Ryan B. Carnegie (Przewodniczący Grupy, USA), Lone Madsen (Dania), Marlene Areskog (Szwecja), Neil Ruane (Irlandia), Ruta Medne (Łotwa), Simon Jones (Kanada) oraz Magdalena Podolska (Polska). Działalność WGPDMO obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z występowaniem chorób, zarówno u wolnożyjących, jak i hodowlanych ryb, skorupiaków i mięczaków. Jednym z głównych zadań Grupy jest coroczna aktualizacja danych dotyczących nowych trendów występowania chorób i pasożytów u organizmów morskich, na podstawie  Narodowych  Raportów  poszczególnych  państw członkowskich  ICES.  Grupa jest również zaangażowana w szereg działań, polegających m. in. na dostarczaniu fachowej wiedzy i porad na temat chorób ryb, ich etiologii i patogenezy oraz przekazywaniu  danych do ICES Data Centre.

WG1

WG2WG3

Skip to content