ICES dyskutuje o strategii dotyczącej akwakultury morskiej na spotkaniu w MIR–PIB

W dniach 9–10 lutego br. odbyło się w MIR-PIB spotkanie zorganizowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Tematem spotkania było określenie kierunków prac dotyczących akwakultury morskiej, zgodnych z priorytetami Planu Strategicznego ICES. Był to niewątpliwie pierwszy w historii przypadek goszczenia w MIR–PIB delegacji ICES na tak wysokim szczeblu – Radę reprezentowali: Cornelius Hammer (Prezydent), Anne Christine Brusendorff (Sekretarz Generalny) oraz Simon Jennings i Eskild Kirkegaard (Przewodniczący Komitetów Naukowego i Doradczego). W trakcie spotkania, w którym wzięło udział ponad 30 ekspertów, ustalono potrzebę powołania grupy eksperckiej, która zajmie się między innymi interakcjami akwakultury ze środowiskiem morskim, szacowaniem ryzyka, zagadnieniami metodycznymi, analizą scenariuszy, badaniami pojemności systemu oraz modelowaniem.

Skip to content