Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa

Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa

Opinia o polskich rybakach przedstawiana przez media od dawna nie była najlepsza. Protesty, oskarżenia administracji i Unii Europejskiej o za małe kwoty, a jednocześnie dawne grzechy wynikające z nieraportowania połowów, utrwaliły w społeczeństwie obraz rybaka wiecznie niezadowolonego, a także kłusownika. Przykre to, bo nieprawdziwe, bowiem znakomita większość rybaków jest odpowiedzialna, oddana swojemu zawodowi i zdająca sobie sprawę, że rybołówstwo to trudny kawałek chleba. Chcą oni jednak, mimo trudności, trwać przy swoim zawodzie i zdają sobie sprawę, że bez przestrzegania przepisów przez wszystkich, ich byt będzie zagrożony. Dlatego też, cztery organizacje producenckie zdecydowały się podpisać publicznie Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa, aby pokazać społeczeństwu wolę i determinację w przestrzeganiu prawa rybackiego, respektowaniu zasobów i ich naturalnego środowiska, redukowaniu niekorzystnego wpływu rybołówstwa na środowisko oraz współpracy z innymi uczestnikami, w zakresie wprowadzenia optymalnych metod zarządzania rybołówstwem, wzbogacania wiedzy o zasobach oraz zapewnienia przetwórcom i konsumentom najwyższej świeżości i jakości dostarczanego połowu.

Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa został opracowany wspólnie przy udziale Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego i podpisały go: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich, Krajowa Izba Producentów Ryb z Ustki oraz Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo. Zrzeszenie Rybaków Morskich zadeklarowało popisanie Kodeksu w najbliższym czasie. Łącznie, organizacje te skupiają 274 jednostki rybackie.

Uroczystość podpisania Kodeksu odbyła się w Gdyni w MIR-PIB w dniu 7 grudnia 2011 roku, w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke. Jeden z podpisanych egzemplarzy Kodeksu Marcin Radkowski Prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb wręczył odpowiedzialnemu za rybołówstwo ministrowi K. Plocke jako depozytariuszowi Kodeksu.

Skip to content