Targi Brussels Innova 2011

Targi Brussels Innova 2011

W dniach 17-19 listopada 2011 r. odbyła się w Brukseli 60. jubileuszowa edycja Targów Brussels Innova. Jest to jedna z największych międzynarodowych imprez dla naukowców i wynalazców. Na targach przedstawiono ponad 230 wynalazków z całego świata.

Misją targów była promocja nowoczesnych technologii przeznaczonych dla różnych dziedzin przemysłu oraz możliwość bezpośredniego spotkania specjalistów, przedstawicieli przemysłu i nauki w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Tegoroczna edycja była niezwykła nie tylko ze względu na okrągły jubileusz. Zbiegła się ona także w czasie z polską prezydencją w Unii Europejskiej, co dało polskim wynalazcom szansę dodatkowej promocji swoich osiągnięć na europejskim forum. Poza „Nagrodą dla Wynalazcy” na tegorocznych targach przyznano również złote medale z wyróżnieniem, a także złote, srebrne i brązowe medale za prezentowane wynalazki. Dodatkowo przy okazji targów, wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi i europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy reprezentowali prof. Andrzej Dowgiałło i mgr inż. Michał Sikora. Podczas targów, na stanowisku zaprezentowano urządzenie do wycinania nerek z pozostałości po filetowaniu ryb, opracowane przez prof. Andrzeja Dowgiałło i mgra inż. Michała Sikorę w ramach projektu finansowanego przez ARiMR. MIR – PIB otrzymał za to urządzenie srebrny medal.

Skip to content