Odszedł Kapitan Żeglugi Wielkiej Jan Figus

Odszedł Kapitan Żeglugi Wielkiej Jan Figus

Odszedł Kapitan Żeglugi Wielkiej Jan Figus (04.04.1930–25.11.2018), wieloletni Kapitan statku badawczo-połowowego „m/t Admirał Arciszewski”. Pływał na wodach USA w ramach wspólnego programu badawczego makreli płn.-zach. Atlantyku. Było to w latach 1983–1987. W badaniach uczestniczyło również Wieczno. Instytucją kierującą programem było Northeast Fisheries Center Woods Hole, Massachusetts, podlegające bezpośrednio pod National Marine Fisheries Service – służbę rybacką centralnego organu amerykańskiej administracji morskiej – NOAA. Część zebranych na statkach polskich materiałów trafiała później do Pracowni (Zakładu) Sortowania Planktonu MIR mieszczącej się w Szczecinie (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy od 45 lat nieprzerwanie współpracuje z National Oceanic and Atmospheric Administration). Kapitan Figus odgrywał w tych zadaniach kluczową rolę – z jednej strony zabezpieczał wykonanie zadań naukowych, z drugiej odpowiadał za bezpieczną i efektywną eksploatację statku obejmującą połowy, przetwórstwo i zabezpieczenie produktów rybołówstwa pozyskanych w ramach badań, w tym samym zakresie, co każdy kapitan trawlera-przetwórni, a nawet większym, gdyż na Admirale Arciszewskim byli okrętowani praktykanci i studenci stanowiący znaczną część załogi. Pomimo trudnych warunków politycznych po stanie wojennym w Polsce realizacja programu była bezkonfliktowa, co niewątpliwie było Jego wielką zasługą dla polskiego rybołówstwa.

Skip to content