Dr Piotr Margoński nowym Dyrektorem Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

Dr Piotr Margoński nowym Dyrektorem Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

Decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dniem 30 listopada 2018 r. funkcję Dyrektora w MIR-PIB objął dr Piotr Margoński z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza. Zastąpił on dr. Emila Kuzebskiego, który pełnił tę funkcję od 15 sierpnia 2015 r.

Dr Piotr Margoński ukończył w 1989 r. studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku oceanografia (specjalność oceanografia biologiczna). W 1995 r. obronił w MIR swoją dysertację pod kierunkiem prof. Ryszarda Bartla uzyskując stopień doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa. Z Morskim Instytutem Rybackim związał się w grudniu 1988 r., jeszcze przed ukończeniem studiów, gdzie zajmował się biologią, zasobami i efektywnością zarybiania rybami łososiowatymi w zespole prof. Józefa Wiktora. Od 1992 r. związany z obecnym Zakładem Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, gdzie przez lata zajmował się m. in. czasowym i przestrzennym rozmieszczeniem ichtioplanktonu w Bałtyku Południowym, następnie rozmieszczeniem i przeżywalnością larw i stadiów juwenilnych śledzia i stynki z Zalewu Wiślanego, wpływem czynników meteorologicznych i hydrologicznych na rozmieszczenie zoo- i ichtioplanktonu oraz zależnościami troficznymi pomiędzy ichtio- i zooplanktonem, aby od 2005 r. skupić się na badaniach ichtioplanktonu oraz zależności troficznych pomiędzy ichtio- i zooplanktonem Bałtyku. Uczestnik w wielu projektach międzynarodowych, także finansowanych z funduszy ramowych Unii Europejskiej, w części z nich jako merytoryczny reprezentant Instytutu (m. in. CORE, STORE, MANTRA-East, PROTECT, INEXFISH, ODEMM jako Regional Lead, LAGOONS, MAREFRAME, BONUS BIO-C3 jako WP Leader).

Pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu (2000-2003), p.o. Kierownika Zakładu (2004-2007), Kierownika Zakładu (2007-2014). Od 1995 r. do momentu powołania na funkcję Dyrektora był nieprzerwanie członkiem Rady Naukowej MIR. Aktywny uczestnik prac w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), najpierw jako członek grup roboczych, później również jako współprzewodniczący warsztatów, w tym trzech dotyczących rekrutacji śledzia i szprota bałtyckiego. Przez dwie kadencje (2012-2017) przewodniczył ICES Working Group on Zooplankton Ecology. Był też członkiem Komitetu Finansowego ICES (2012 – 2015), któremu przewodniczył w kolejnej kadencji. Od 2008 roku jest Polskim Delegatem w Radzie ICES. Dwukrotnie został wybrany Wice Prezydentem ICES (11.2012 – 10.2015 oraz 11.2016 – 10.2019).

 

Skip to content