Pan Bartosz Witalis w gronie doktorów MIR-PIB

Pan Bartosz Witalis w gronie doktorów MIR-PIB

Na 134 posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku mgr. Bartoszowi Witalisowi.

Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Bioróżnorodność i procesy ekologiczne w portach: Gdańsk, Gdynia i Władysławowo” miała miejsce w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie w dniu 28 października 2019 r.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Kukliński, a promotorem pomocniczym dr Marta Ronowicz.

Serdecznie gratulujemy i witamy pana Bartosza Witalisa w gronie doktorów MIR-PIB!

 

 

Skip to content