Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej

Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

dr Piotr Margoński

zaprasza na spotkanie informacyjne dot. projektu badawczego pn. Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021 – prezentacja wyników raportu z ww. Programu badań wykonanego w 2019 roku

Spotkanie odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek)

w godz. 12:00-14:00

w Kosakowskim Centrum Kultury

Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11

 

Agenda spotkania:

12:00 – 12:20 Powitanie uczestników oraz przedstawienie agendy spotkania
12:20 – 12:40 Prezentacja – zewnętrzne objawy chorobowe u ryb z południowego Bałtyku
12:40 – 12:50 Pytania i komentarze od uczestników
12:50 – 13:05 Omówienie wyników projektu badawczego – raportu z Programu badań w zakresie poziomów zanieczyszczeń
13:05 – 13:15 Prezentacja wyników projektu badawczego – raportu z Programu badań w odniesieniu do toksyczności osadów
13:15 – 13:25 Wstępna informacja dotycząca poboru próbek bentosu
13:25 – 13:35 Omówienie obserwacji połowów komercyjnych (rybackich) i rejsów badawczych wykonanych w ramach projektu badawczego.
13:35 Pytania i komentarze od uczestników

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu w Pierwoszynie dostępne są na dedykowanej stronie: http://zatokapucka.mir.gdynia.pl/ w zakładce WYNIKI.

 

Skip to content