Pan Szymon Smoliński w gronie doktorów MIR-PIB

Pan Szymon Smoliński w gronie doktorów MIR-PIB

Gratulujemy panu Szymonowi Smolińskiemu obrony z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Ichthyofauna response to variability of the environmental conditions in the southern Baltic Sea” („Reakcja ichtiofauny na zmienność warunków środowiskowych w południowym Bałtyku”).

Obrona odbyła się w dniu 21 lutego 2018 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw. z MIR-PIB, a recenzentami prof. dr hab. Tomasz Heese z Politechniki Koszalińskiej oraz dr hab. Mariusz Sapota, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Skip to content