Pierwsze spotkanie interesariuszy projektu GRASS – Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea (Zrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim)

Pierwsze spotkanie interesariuszy projektu GRASS – Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea (Zrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim)

Dnia 22 września 2020 r. w Gdyni odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy projektu GRASS, w którym udział wzięli przedstawiciele administracji, nauki, praktycy, a także wszyscy zainteresowani tematem wodorostów z użytkowego punktu widzenia.

Mimo specyficznego czasu i obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa, seminarium przyciągnęło wielu zainteresowanych, którzy gorąco dyskutowali o możliwościach i perspektywach uprawy i wykorzystania makroglonów w regionie Bałtyku.

Seminarium rozpoczął Tomasz Kulikowski z Zakładu Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB, który poprosił zebranych o przedstawienie się oraz wyjaśnienie, dlaczego zechcieli wziąć udział w spotkaniu. Uczestnicy mieli tym samym okazję do bliższego poznania się, co zdecydowanie ułatwiło późniejszą dyskusję. Tytułem wstępu T. Kulikowski omówił aktualne trendy rozwoju globalnej akwakultury, w tym rosnące znaczenie roślin wodnych (aquatic plants) w produkcji żywności, spożywcze zastosowania wodorostów w Regionie Bałtyku, czy nastroje konsumentów w tej kwestii. Przedstawił pokrótce cele projektu GRASS oraz szanse i potencjalne bariery uprawy wodorostów jako kierunku bio-gospodarki.

Dr Magdalena Jakubowska z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB przybliżyła zebranym gatunki makroglonów, które mają potencjał uprawowy w Bałtyku i omówiła, jakie mogłyby znaleźć zastosowanie. W uzupełnieniu dr Joanna Krupska z Zakładu Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB zaprezentowała nieżywnościowe zastosowanie alg, ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyków. Wodorosty podbijają nie tylko branżę kosmetyków, ale również kosmeceutyków oraz medycyny estetycznej. Nie możemy tu zapomnieć o rolnictwie, produktach dla zwierząt, przemyśle czy bio-inżynierii środowiskowej. Uczestnicy seminarium nie kryli zdumienia z tak wszechstronnego zastosowania makroglonów.

Dr inż. Olga Szulecka, reprezentująca również Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB, przybliżyła uczestnikom seminarium aspekty prawne związane z wodorostami w przemyśle spożywczym.  Z kolei dr Aleksandra Zgrundo z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego podjęła próbę usystematyzowania podstawowej wiedzy dot. makroglonów, nomenklatury, ich występowania w Bałtyku. W samym serwisie internetowym https://www.algaebase.org/ widnieje aż 159 038 nazw gatunków i odmian glonów, a baza daje nam możliwość zgłębienia informacji o konkretnych gatunkach.

W kolejnej części spotkania przyszedł czas na aspekty praktyczne. Paweł Jacheć z J-Tech Sp. z o.o. opowiedział o eksperymentalnej hodowli makroglonów na Zatoce Puckiej, doświadczeniach partnerów z uprawami w innych obszarach morskich, a także o możliwościach i kierunkach rozwoju upraw wodorostów z technicznego punktu widzenia (w tym mechanizacji hodowli i zbioru, rodzajach substratów dla alg czy systemach mocowań). Prezentacja stała się przyczynkiem do dalszej debaty i ciekawej wymiany zdań między uczestnikami seminarium.

Kolejne spotkanie projektowe GRASS zaplanowano na luty przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że okaże się równie ciekawe, szczególnie, że w planach jest zaproszenie w charakterze prelegentów przedstawicieli partnerów projektu z zagranicy.

Zachęcamy więc do śledzenia wydarzeń związanych z projektem GRASS na www.mir.gdynia.pl oraz na https://www.facebook.com/MorskiInstytutRybackiPIB.

Skip to content