Opracowanie programu wykorzystywania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik.

 

Tytuł operacji: Opracowanie programu wykorzystywania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Czas trwania: 25 listopada 2019 r.–31 sierpnia 2022 r.

Budżet MIR-PIB: 1 884 852,28 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr inż. Bogusław Pawlikowski

Umowa zawarta w ramach działania Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury
w zakresie Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020

 

 


 

OPIS PROJEKTU

Operacja pt.: „Opracowanie programu wykorzystywania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik”.

Karp jest podstawowym gatunkiem w polskiej akwakulturze, hodowanym w warunkach naturalnych, co ma korzystny wpływ na wartości odżywcze i zdrowotne tej cennej ryby. Stanowi on źródło wartościowego i dobrze przyswajalnego białka, kwasów tłuszczowych omega-3, i innych składników odżywczych, w tym witamin, a także fosforu, potasu, magnezu i wapnia. Polska od szeregu lat należy do największym producentów karpi w Unii Europejskiej. Stosowanie nowoczesnych kompleksowych technologii przetwarzania karpi na cele żywnościowe jest bardzo ważne zarówno dla rozwoju krajowego przetwórstwa jak i obecnych trendów oraz preferencji na rynku konsumenckim. Zagadnienia te są przedmiotem operacji, w której biorą udział Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa oraz Zakład Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB. Operacja składa się z 4 etapów, z których pierwsze trzy etapy to prace badawczo-rozwojowe, dotyczące innowacyjnych technologii wytwarzania produktów z karpi, o cechach żywności wygodnej, w tym wyrobów garmażeryjnych, produktów utrwalonych metodą sterylizacji lub pasteryzacji, oraz półproduktów kulinarnych. Zakres prac obejmuje próby technologiczne w warunkach laboratoryjnych i produkcyjnych, połączone z wytworzeniem modelowych wyrobów, oceny sensoryczne, oznaczenia wybranych wskaźników fizyko-chemicznych oraz opracowanie dokumentacji, w których zawarte będą informacje i zalecenia dotyczące procesu technologicznego wytwarzanych wyrobów, a także niezbędne środki materiałowe i wyposażenie techniczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac, w ostatnim etapie operacji zostanie opracowany poradnik dobrych praktyk produkcyjnych w zakresie technologii wytwarzania innowacyjnych, rynkowych wyrobów na bazie mięsa karpi. Poradnik ten posłuży producentom karpi w Polsce oraz zakładom przetwórstwa rybnego jako podstawa do przygotowania indywidualnych, optymalnych strategii prowadzenia i rozwoju swojej działalności gospodarczej.

 

Szanowni Państwo,

Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni realizując projekt PORADNIK’19 dotyczący opracowania programu wykorzystywania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb
 zamierza poznać opinię specjalistów z działów technologii i kontroli jakości w zakładach przetwórstwa rybnego, związanych z tą problematyką:


ANKIETA DOTYCZĄCA PRODUKTÓW RYBNYCH OTRZYMYWANYCH Z KARPI (możliwy wybór wielokrotny)

Ankieta została wyłączona.

Skip to content