Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Bałtyckiej Rady Doradczej (BSAC) w siedzibie MIR-PIB

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Bałtyckiej Rady Doradczej (BSAC) w siedzibie MIR-PIB

W dniu 7 listopada 2017 r. w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Bałtyckiej Rady Doradczej (BSAC). Przedstawicieli Komitetu Wykonawczego powitał w imieniu Instytutu dyrektor Emil Kuzebski.

Zasadniczym celem spotkania Komitetu Wykonawczego było przedyskutowanie kwestii selektywności w rybołówstwie dorszowym, tj. możliwych rozwiązań technicznych obecnych problemów. Wnioski i zalecenia BSAC pozwolą rybakom na większą elastyczność i podsuną możliwości modyfikacji narzędzi wykorzystywanych w połowach przydennych, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej odpowiedzialności za to, co rybacy łowią.

Wśród prelegentów wystąpili przedstawiciele nadbałtyckich instytutów badawczych z Niemiec, Danii, Szwecji oraz Polski.

Agenda spotkania: pobierz

Agenda seminarium: pobierz

Pełna relacja w kolejnym numerze „Wiadomości Rybackich”.

Skip to content