Powrót na zalodzony Zalew Wiślany

W piątek, 23 lutego 2018 roku, zespół trzech pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, dzięki uprzejmości Morskiego Oddziału Straży Granicznej (w tym załogi poduszkowca), miał po raz kolejny możliwość przeprowadzenia badań na zamarzniętym Zalewie Wiślanym. Pierwsze badania z wykorzystaniem poduszkowca prowadziliśmy w latach 2012-13, a teraz powróciliśmy po 5 letniej przerwie. Przy wspaniałej pogodzie, pokrywie lodowej o bezpiecznej grubości i współdziałaniu ze strony nieocenionej załogi poduszkowca, udało się pobrać próby we wszystkich, zaplanowanych wcześniej, 9 punktach badawczych. Pobieraliśmy próby wody oraz fito- i zooplanktonu, z jednoczesnym określeniem podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody. Ich celem jest określenie funkcjonowania biocenoz pelagialu Zalewu Wiślanego w warunkach zalodzenia.

Music: Once Again (Original RumbleStep Mix) by Analog By Nature (c) copyright 2013 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/cdk/43797 Ft: AnalogByNature

 

Składamy podziękowania dowództwu Morskiego Oddziału Straży Granicznej, załodze poduszkowca i wszystkim strażnikom (także z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG) zaangażowanym w przygotowanie i szczęśliwe zakończenie całego przedsięwzięcia. Dziękujemy też pracownikom  Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego za wypożyczenie sondy do pomiarów właściwości fizycznych wody i podjęcia się wykonania analiz chemicznych. Liczymy na dalszą współpracę.

 

Skip to content