Ze smutkiem żegnamy panią dr Annę Garbacik-Wesołowską, wieloletnią kierownik Oddziału Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu

Ze smutkiem żegnamy panią dr Annę Garbacik-Wesołowską, wieloletnią kierownik Oddziału Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu

Z żalem informujemy, że dnia 8 marca 2018 r. odeszła od nas śp. dr Anna Garbacik-Wesołowska (1938-2018). Pracę w Oddziale MIR w Świnoujściu rozpoczęła 1 sierpnia 1965 r. jako stażystka pod opieką dr Krystyny Wiktor. W 1971 r. została powołana na stanowisko adiunkta. 29 września 1972 r. uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy „Produkcja zbiorowisk roślinnych Zalewu Szczecińskiego za lata 1967-1969”. Promotorem pracy był doc. dr hab. Ryszard Bohr. W latach 1973-1999 pełniła funkcję kierownika Oddziału MIR Świnoujściu (obecnie Stacja Badawcza MIR-PIB). W roku 2001 przeszła na emeryturę pozostając osobą społecznie aktywną. Brała udział w pracach Komisji Rady Miasta Świnoujście oraz przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia świnoujskich „Amazonek”. Była autorką, bądź współautorką kilkudziesięciu opracowań naukowych i ekspertyz z zakresu ichtiologii stosowanej i teoretycznej oraz szeroko pojętej hydrobiologii, zwłaszcza akwenów Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Odznaczona m. in. Odznaką Za Zasługi dla Pomorza Zachodniego „Gryf Pomorski” (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Morza (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995).  

Fotografia: http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/20173,1,zmarla-anna-wesolowska.html

 

Skip to content