Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Ryszard Massel (1939-2018)

Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Ryszard Massel (1939-2018)

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci dnia 16 marca br. śp. prof. dr. hab. inż. Stanisława Ryszarda Massela, wspaniałego uczonego, organizatora nauki, dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w latach 1986-1991, dyrektora Instytutu Oceanologii PAN w latach 2002-2009, członka rzeczywistego PAN, wieloletniego członka Komitetu Badań Morza PAN oraz serdecznego przyjaciela Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Profesor był wybitnym uczonym w zakresie hydrotechniki morskiej i oceanografii fizycznej. Specjalizował się w dziedzinie dynamiki wód morskich (falowanie, prądy) oraz w procesach oddziaływania różnych form ruchu wód na ekosystemy morskie. Jego badania charakteryzowały się interdyscyplinarnością, łączył w nich elementy hydrodynamiki, biologii morskiej i chemii morza, co pozwalało Mu na kompleksowe poznanie morskich procesów ekologicznych, ich modelowanie i prognozowanie.

Na dorobek naukowy Profesora składa się około 170 prac naukowych, w dużej części publikowanych w renomowanych wydawnictwach zagranicznych oraz 15 monografii, które stanowią cenne źródło wiedzy o morzu i zachodzących w nim procesach. Są to m. in. następujące publikacje: „Hydrodynamiczne problemy budowli pełnomorskich” (1981), „Hydrodynamics of Coastal Zone” (1986), „Ocean surface waves: their physics and prediction”, (I. wydanie 1996, II. wydanie 2013), „Fluid Mechanics for Marine Ecologists” (1999), „Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich” (2010).

Warto podkreślić, że Profesor Massel w 2006 r. został odznaczony medalem im. Profesora Kazimierza Demela, czyli najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Morski Instytut Rybacki – PIB. Medal ten przyznaje kapituła za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 20 października 2006 r. podczas obchodów 85-lecia Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

 

20 października 2006 roku, obchody 85-lecia MIR

Skip to content