Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

Tytuł operacji: Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy

Beneficjenci: Port Fish Sp. z o.o.
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy
Stanpol Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe PIRS Sp. z o.o.
ZIT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Czas trwania: 1 kwietnia 2020 r.–31 grudnia 2021 r.

Budżet projektu: 7 949 696,60 zł
w tym budżet MIR-PIB: 950 493,64 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr inż. Bogusław Pawlikowski

Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje,
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

SPRAWOZDANIE – KARTA INFORMACYJNA OPRACOWANIA – Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

Załącznik 1 – Sprawozdanie z realizacji projektu w „PortFish” Sp. z o. o.
Załącznik 2 – Sprawozdanie z realizacji projektu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Pirs” Sp. z o.o.
Załącznik 3 – Sprawozdanie z realizacji projektu w „STANPOL” Sp. z o. o.
Załącznik 4 – Sprawozdanie z realizacji projektu w ZIT Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

Skip to content