Raport roczny ICES za 2018 rok

Raport roczny ICES za 2018 rok

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) opublikowała właśnie Raport roczny za 2018 rok. Podsumowuje on różnorodne działania i dokonania organizacji w ubiegłym roku. Był to między innymi rok poświęcony przygotowaniu nowych Planów: Strategicznego i Naukowego, które powstały jako wynik ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, interesariuszami oraz odbiorcami doradztwa ICES. W 2018 roku ICES przygotował łącznie doradztwo naukowe dotyczące 224 stad ryb reprezentujących ponad 90% połowów w rejonie Północnowschodniego Atlantyku. Ponadto, seria opracowań nazwana Ecosystem Overviews wzbogaciła się o dokument dotyczący Morza Bałtyckiego, a wcześniejsze dokumenty z tej serii rozszerzono o analizę efektu zmian klimatycznych.

Skip to content